Продукти QEST™


QEST™ е съкращение от „Quick and Easy Systems and Technologies“ (Бързи и лесни системи и технологии) и е запазена марка за продуктите, проектирани и разработени от екип инженери на фирма „Сатурн 2“ ООД.

QEST™ са готови технологични решения (продукти и системи), базирани на комбинация от хардуер и софтуер. 
Продуктите с марката QEST™ са изцяло изработени в България и отговарят на нуждите на потребителите за високо качество, осигуряване на безопасността, оптимизация и улесняване на процесите в различни сфери на бита, бизнеса, забавленията и промишлеността.
Продуктите на QEST™ можете да разгледате по-долу.