Проектиране на ел.инсталации

Фирма „Сатурн-2“ ООД предлага цялостно проектиране на електрически инсталации и ел. табла, съобразено с Вашите идеи и според изискванията на съответните нормативни актове. Екипът ни се състои от висококвалифицирани електроинженери, с богат опит и дълбоки познания, не само в областта на проектирането на електроинсталации (в това число слаботокови ел. системи, силови инсталации и защитни инсталации), но за законовите предписания и изисквания. Така създаваме всички предпоставки Вашият проект да бъде одобрен на институционално ниво, без излишна загуба на време, нерви и пари.

Предлагаме електропроектиране за реконструкция на действащи системи, както и за ново строителство. Ние можем да изработим проект за части от сгради (апартаменти, офиси, магазини, етажи и други), а също така да проектираме цялостното електроразпределение на сгради или комплекси.

Електоинженерите ни имат и нужната квалификация, за да ви предложат и проектиране на електроподаването към трафопостове или подстанции.

Метод на изграждане на проекти за електроинсталации

В работата си следваме предписанията на нормативните документи, уреждащи рамката за проектиране и изграждане на електроинсталации, както и изискванията към инвестиционни проекти, пожаробезопасност и строителни обекти.

При създаването на проекта с прилежащите скици, чертежи, изчисления и останалата проектна документация, спазваме общите изисквания към системите за електроснабдяване, както и специалните изисквания за различните видове електроинсталации.

Казано накратко, спазваме изискванията на Наредба 3 и останалите нормативни актове, за да осигурим високо качество на доставената до потребителите електрическа енергия, като следим загубите при преноса да са нулеви или минимални, съобразяваме електрозахранването на инсталацията с вида и категорията на потребителите, както и с архитектурните и климатичните особености на помещението, в което тя ще се изгражда.

За запитвания за иработка на електропроекти, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

План на електрическа инсталация

Планът на електрическата инсталация е основен документ, според който се извършва монтажът и изграждането на електрическата инсталация. Планът на електроинсталацията представлява схема на ел. уредбата, нанесена върху архитектурния план на сградата. След като се състави и начертае общият план на електрическата уредба, който включва слаботоковите, силовите и защитните инсталации, се изчисляват броят и общото натоварване на токовите кръгове, избират се сечение на проводниците и защитна апаратура и се изчертава електрическото табло с предвидена ДТЗ (дефектнотокова защита).

За запитвания за план на ел. инсталации, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

Законови предписания, които спазваме при проектирането на електроинсталации и ел. табла

Това са само част от най-важните документи, които прилагаме в процеса на ел. проектирането:

За запитвания за проектиране на електроинсталации и ел. табла, свържете се с:

Показване на списъка с наредби

За повече информация и запитвания:

  • инж. Григор Атанасов

Изпратете запитване  по email

Изпратете запитване по email

Вижте цялата информация за контакти с инж. Григор Атанасов »