Пожароизвестителни и пожарогасителни системи

Фирма „Сатурн-2“ е лицензирана по Нареба № Iз-1971 и № 8121з-647 за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти на териорията на цялата страна.

Извършваме обслужване, ремонт и поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за гласово оповестяване и отвеждане на дим и топлина (димни люкове). Разполагаме с най-модерно оборудване и инструменти от водещите производители.

Разрешение за дейност по пожаробезопасност по чл. 129, ал. 2, т. 1 до 5


За повече информация и запитвания:

  • инж. Тодор Овчаров

Изпратете запитване  по email

Изпратете запитване по email

Вижте цялата информация за контакти с инж. Тодор Овчаров »