Електромонтажни дейности

Фирма „Сатурн-2“ ООД е Ваш доверен партньор за всички видове елекромонтажни дейности и ел. услуги – външни и вътрешни. Експертите от  фирма „Сатурн-2“ ООД имат зад гърба си десетки завършени проекти от различно естество и броят им расте всеки ден. Част от тях ще откриете в портолиото със завършените от нас проекти ».

Сред нашите предимства са:

 • бърза реакция;
 • високо качество и спазване на всички норми и разпоредби за безопасност по време на монтажа;
 • гаранция за сигурност и надеждност на електрозахранването при експлоатация;
 • електро- и пожаробезопасност.

Обектите, които сме завършили, както и тези, по които работим в момента, са различни по обем и сложност, а задачите са свързани с изграждане, монтаж, поддръжка и профилактика на външни и вътрешни електоинсталации и безопасност при осигуряване на електоподаване.

Нашите специалисти-монтажници са с богат опит във всички сфери на електомонтажа. Ръководителите им са инженери с висока квалификация и солиден опит в областта на електросистемите. При заявка, осигуряваме мобилна група от екперти, която да извърши оглед или профилактика, да реализира ел. инсталацията или да отстрани повреда.

Разполагаме със собствена механизация за височини монтажи и ремонти. Това ни позволява да сме достатъчно гъвкави, независимо от типа на обекта, в който работим.

Част от ел. услугите, които предлагаме, можете да разгледате по-долу.

В случай, че Ви трябва по-различна услуга, изпратете запитване от формата по-долу, или се свържете с нас през страницата ни за контакти.

За запитвания, свържете се с:

Изпълнение и монтаж на външно електрозахранване

Отстраняваме всички проблеми, свързани с външно електрозахранване. След запитване от Ваша страна, нашите специалисти ще направят оглед за откриване на кабелни повреди и за оценка на безопаснотта на външното електрозахранване на обекта.

Част от електромонтажните дейности по външни инсталации включват изграждане на нови трасета и кабелни пътища, полагане и обезпасяване (изолация) на захранващи кабели, оразмеряване и прокарване на кабели.

Предоставяме висококвалифицирани услуги по изграждане на въздушни и подземни електропроводни линии за ниско, средно и високо напрежение.

Предлагаме и проектиране на външни електроинсталации. Научете повече тук »

За запитвания за изпълнение и монтаж на външно електрозахранване, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

Изработка и монтаж и доставка на захранващи табла и трафопостове

Осигуряваме проектиране, изработка и монтаж на релейни и контролни табла, както и монтаж на електрооборудване за нуждите на подстанции, промишлени предприятия и жилищни сгради.

Можете да се възползвате от нашите услуги по изграждане на нови или монтаж и реконструкция на съществуващи трафопостове (метални комплектни трансформаторни постове (МКТП), както и бетонни комплектни трансформаторни подстанции (БКТП)) и комплектни разпределителни устройства (КРН) на слабо (СН) и високо напрежение (ВН).

Произвеждаме ел. табла, отговарящи на изискванията по стандарт БДС EN 60439-1.

За запитвания за изработка и монтаж и доставка на захранващи табла и трафопостове, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

Изпълнение и монтаж на вътрешно електрозахранване

За изпълнение на вътрешните електроинсталации, се изисква допълнителна информация по технически проект за вида и предназначението на обекта, за да могат да се осигурят качество, надеждност и максимално ниво на сигурност при експлоатация, като се съобразят консуматорите на електроенергия, които ще бъдат захранвани.

Ако нямате изготвен проект на електрозахранване, ние разполагаме с екип проектанти, които ще извършат и електропроектирането. Научете повече тук »

Вътрешното ел. захранване може да бъде изпълнено скрито под мазилката, както и чрез изграждане на кабелно трасе от скари или тръбна разводка, в зависимост от Вашите нужди и от проекта на инсталацията.

Нашите монтажници ще се погрижат да бъде изпълнено с високо качество и за кратки срокове.

За запитвания за изпълнение и монтаж на вътрешно електрозахранване, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

Изграждане на нови инвестиционни проекти в част „Електрическа“ и част „АТП“

Нашата дейност включва реализация на нови инвестиционни проекти в част „Електрическа“ и част „АТП“.

Това е свързано с:

 • изграждане на кабелни пътища;
 • реализация на електрически инсталации, работещи на високо и ниско напрежение;
 • монтаж, подвързване и пускане в експлоатация на ново оборудване;
 • техническа поддръжка, реконструкции и модернизация на съществуващо електрическо и оборудване;
 • други дейности, свързани с инвестиционния проект по част „Електро“ и автоматизация на технологични процеси (АТП).

За запитвания за изграждане на нови инвестиционни проекти в част „Електрическа“ и част „АТП“, свържете се с:

 • Петър Радомиров »
 • Показване на допълнителна информация

  Електомонтажни дейности

  Извършваме изграждане на електрически инсталации в жилищни, промишлени, търговски и офис сгради, които включват дейности по монтажи за слаботокови и силови електроинсталации. Сред тях са:

  • Цялостно изграждане, поддръжка и ремонт на вътрешни и външни осветителни уредби, включително градинско и парково осветление, осветление в части от сгради (апартаменти, офиси, магазини, етажи, стълбищно осветление, сигнално-аварийно осветление) или на ниво сграда или комплекс.
   Предлагаме изграждане и поддръжка на светлинна украса, светещи рекламни пана и табели, външно осветление за сгради и други.
  • Създаване на кабелни трасета, прокопаване на тръби, оразмеряване, прекарване и полагане на кабели, изолация на кабели и други.
  • Монтаж и демонтаж на осветителни тела – монтираме и демонтираме всички видове осветителни тела, като можем да осигурим и влагозащита на осветлението, в зависимост от типа на помещението.
  • Монтаж, демонтаж и профилактика на електрически ключове и контакти – монтираме ел. ключове и контакти в помещения и стаи, както и за сгради – осигуряваме пълно съответствие на броя контакти в помещенията и сградите, според изискванията в Наредба 3.
  • Монтаж на електрически табла, включително монтаж и поддръжка на апартаментни табла – заземяване и зануляване на табла, задаване на токовите кръгове, поставяне на автоматични предпазители. При поставянето на електрически табла се съобразяваме с ел.проекта на обекта, както и с консуматорите на електрически ток в него (например, при наличие на големи консуматори на електроенергия, като бойлери и готварски печки, те ще бъдат взети под внимание и свързани на отделен кръг, който ще е самостоятелно обезопасен). Осигуряваме лесен достъп до ел. таблото и безопасност на цялата електрическа мрежа, свързана с него.
  • Монтаж, поддръжка и ремонт на аудио- и видеотехника – при необходимост от звукова сигнализация или за целите на видеонаблюдение и охрана на помещението или сградата, предлагаме услуги по монтаж, ремонт и поддръжка на тези електрически системи.
  • Монтаж на автоматични предпазители – осигуряване на защитата на ел.системите чрез бърз, надежден и качествен монтаж на всички видове автоматични предпазители, дефектно-токови защити или контактори;
  • Изработка и монтаж на кабелни скари и траси. Електроуслугата се извършва от професионалисти за гарантирана сигурност на ел.инсталацията.

  За запитвания за електомонтажни дейности, свържете се с:

  Показване на допълнителна информация

  Монтаж на датчици

  Предлагаме монтиране и осигуряване на надеждната работа на датчици за движение, чиято цел е автоматично управление на светлината. С тях спестявате ток, без да се намалява удобството от сигурно осветление във всяко помещение. Най-често те се прилагат при стълбищно осветление, като част от системи за сигурност и за входове на жилищни, промишлени и офис сгради, търговски обекти и центрове и други.

  Към електроуслугите, които предоставяме, се включват и монтаж, ремонт и поддръжка на светлинни датчици. Те управляват подаването на светлина, в зависимост от определени условия (най-често регулират осветеността, в зависимост от естествената светлина – дали е ден, или нощ, но могат да бъдат подадени и други условия). Това също спестява консумация на ел.ток, създава удобство и може да се използва като част от системи сигурност.


  Дистанционно управление на осветление

  „Сатурн-2“ ООД има разработен готов продукт за дистанционно и автоматично управление на различни ел.системи. QEST LC е интелигентна система, която комбинира софтуер и хардуер според Вашите цели. Може да управлява светлина, звук, температура и други, персонализирано за Вашите нужди – в реално време или според предварително зададен график.
  Научете повече за продукта тук »


  За запитвания за монтаж на датчици, свържете се с:

  Показване на допълнителна информация

  Аварийни електроремонти

  При необходимост от спешен ремонт на ел. инсталация, ел.табло, разклонителни кутии, контакти, осветление, свържете се с нас и в най-кратък срок ще осигурим мобилна група, която ще отстрани проблема.

  За запитвания за аварийни електроремонти, свържете се с:

  >

  Показване на допълнителна информация

  Всички дейности по извършване на електроуслуги са в пълно съответствие с изискванията за техническа безопасност и разпоредбите за безопасност на труда, описани в българското законодателство и OHSAS 18001, както и съобразени с изискванията за високо качество според стандарта ISO 9001:2008.

  Електроуслугите, предлагани от „Сатурн-2“, Ви гарантират надеждност, бързина и качество на допстъпна цена.


  За повече информация и запитвания:

  • Петър Радомиров

  Изпратете запитване  по email

  Изпратете запитване по email

  Вижте цялата информация за контакти с Петър Радомиров »